english Suomeksi

Jongun osakaskunta

Jongun alueen vesistö tarjoaa mahdollisuuksia vaihtelevaan ja rauhalliseen kalastus- ja luontoelämyksen kokemiseen. Alueelta löytyy niin järvi- kuin joki-/koskikalastuskohteita. Suurimmat järven alueella ovat Jongunjärvi ja Pelttarinjärvi. Paukkerinkosket sijaitsee Jongunjärven ja Pelttarinjärven välisellä jokiosuudella. Lisäksi Pelttarinjärvestä lähtee jokiosuutta yläjuoksulle päin ulottuen Siivikkoon asti. Vesistöalue on yhteensä 3200 hehtaaria.

Luontainen kalasto

Hauki, ahven, säyne, lahna, harjus, muikku.

Istutukset

Taimen, kuha.

Kalastuskausi

Kalastus sallittu ympäri vuoden, kalastuslupakausi päättyy vuosittain 31.3.

Sallitut kalastusmuodot

Järvialueella uistin-, perho- ja verkkokalastus sekä onginta ja pilkintä. Veneen ja perämoottorin käyttö sallittu.
Virtaavissa vesissä suositaan seisovia pyydyksiä, josta alamittaiset kalat voidaan päästää ehjänä pois.

Rajoitukset

Saaliskiintiö: ei saaliskiintiöitä
Rauhoitusalueet: Taimenella ja kuhalla istutusrahoitus kaksi viikkoa istutusten yhteydessä.

Verkkolupia ei myydä Valkeisenlampeen ja Hanhilampeen.

Mitat

  • Harjuksen alamitta 35 cm
  • Taimenen alamitta 60 cm
  • Kuhan alamitta 37 cm

Kalastusluvat

Jongun osakaskunnan luvat, järvialueella jokamiesoikeuteen perustuva onginta ja pilkintä on ilmaista.

Neste Pudasjärvi (08) 822 522
Aino Pesälä, Juurikkaranta
Simo Jussila, Pelttari 040 5177 658
Tarja Paukkeri, Paukkeri 040 7672 198
Pekka Harju, Ruottisenharju, 0400 345 466
Simo Hyttinen, Paukkeri 0400 977 143
Jorma Syrjäpalo, Siivikko, 040 5362 417

Lupien hinnat

Osakkaat

Kalastuksen peruslupa 5 €/osakas/kausi. Jokaiselle tilalle, jonka nimissä kalastusta harjoitetaan, tarvitaan peruslupa. Lupa oikeuttaa mm. viehekalastukseen ja/tai katiskalla pyyntiin. Lisäksi tarvittaessa:

Verkkomerkki 2 €/kpl, enintään 20 merkkiä/osakas
Rysämerkki 1 €/kpl
Koukkupyyntimerkki 1 €/pyytäjä
Rapumerta 2 €/kpl

Vieraat

Kalastuksen peruslupa vieraille 5 €/vuosi.
Vierasverkkolupa 2 €/verkkomerkki, enintään 5 merkkiä/vieraslupa
Vierasrysämerkki 2 €/kpl
Vieraskoukkupyyntimerkki 2 €/pyytäjä

Uistin- ja perholuvat

Vuorokausi: 5 €
Viikko: 10 €
Kuukausi: 20 €
Kausi: 30 €
Perhelupa: 30 €/kalastuskausi