Kalatalousalue

Kalatalousalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalatalousalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalatalousalueita on maassamme 120 kpl.

Kalatalousalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammattikalastusta ja vapaa-ajankalastusta edustavat tahot. Kalatalousalueissa kalavesien omistajat ja käyttäjät eli elinkeinokalastajat ja vapaa-ajankalastajat pyrkivät kehittämään alueensa kalataloutta. Käyttö- ja hoitosuunnitelmiin kirjataan linjaukset kalavesien kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Kalatalousalueelle kuuluu joitakin julkisoikeudellisia hallintotehtäviä, kuten rauhoitusalueista päättäminen. Kalatalousalueella on myös muita yksityisoikeudellisia tehtäviä. Kalatalousalueille voidaan siirtää kalaveden osakaskunnille ja muille kalavesien omistajille kuuluvia tehtäviä sopimusmenettelyllä.

Iijoen kalatalousalue

Jari Jussila
Mäntytie 2
93400 Taivalkoski
Puh. 0400 686 639