Hallituksen pöytäkirja 1.6.2019

Iijoen kalatalousalueen hallituksen kokous pidettiin sähköpostikokouksena 30.5. - 1.6.2019