Hallituksen pöytäkirja 5.2.2020

Iijoen kalatalousalueen hallituksen kokous pidettiin 3.2.-5.2.2020 sähköpostikokouksena.