Kalastusluvat

”Läänikohtainen viehekortti” ei oikeuta kalastamaan siika- ja lohipitoisten jokien koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai päätöksen nojalla.