Aitto-ojan kalaveden osakaskunta

Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan alueelta löytyy sekä jokikalastus- että järvikalastuskohteita. Livojoen ala-osa Vääräkosken alapuolelta Iijokeen yhtymäkohtaan saakka on osakaskunnan aluetta. Tälle jokimatkalle sijoittuu Kynkään sillan alapuolinen Kynkään koski, joka on hyvä koskikalastuskohde. Osakaskunnan alueeseen kuuluu myös Iijokea noin kilometrin verran. Suurin järvi alueella on Aittojärvi.

Luontainen kalasto

Hauki, ahven, säyne, lahna, harjus, made ja taimen.

Istutukset

Velvoiteistutukset: Taimen sekä harjus, jokialueelle kirjolohta alkukesästä.

Kalastuskausi

Kalastus sallittu ympäri vuoden, kalastuslupakausi päättyy vuosittain 31.3.

Sallitut kalastusmuodot

Järvialueella on sallittu uistin-, perho-, katiska- ja verkkokalastus sekä onginta ja pilkintä. Veneen ja perämoottorin käyttö on sallittu.  Jokialueella sallittuja kalastusmuotoja ovat uistelu ja perhokalastus.

Rajoitukset

Saaliskiintiö: Livojoessa 2 lohikalaa/henkilö/vrk
Rauhoitus: Kirjolohen istutusrahoitus kaksi viikkoa istutusten yhteydessä.

Mitat

  • Harjuksen alamitta 35 cm
  • Taimenen alamitta 60 cm

Kalastusluvat

Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan luvat, järvialueella jokamiesoikeuteen perustuva onginta ja pilkintä on ilmaista.

Neste Pudasjärvi (08) 822 522

Lisätietoa

Eino Taavitsainen, osakaskunnan puheenjohtaja, p. 0400- 474 226