Jongun osakaskunta

Jongun alueen vesistö tarjoaa mahdollisuuksia vaihtelevaan ja rauhalliseen kalastus- ja luontoelämyksen kokemiseen. Jongun osakaskunnan vesialue on noin 3300 ha. Alueet muodostuvat useammista järvistä ja alueita Iijoella ja Korpijoella. Lisäksi on pienempiä jokia ja puroja. Suurimmat järvet ovat Jonku ja Pelttarinjärvi. Osakaskunta kuuluu sekä Iijoen että Kiiminkijoen kalatalousalueisiin. Osakaskunnan vesialueet ovat nähtävillä osakaskunnan facebook-sivuilla olevassa kartassa.

Ajankohtaista asiaa Jongun osakaskunnan vesillä kalastamisesta löytyy osakaskunnan facebook-sivulta.

Luontainen kalasto

Ahven, hauki, lahna, särki, made, siika ja muikku.

Istutukset

Siika, taimen/kirjolohi, harjus

Kalastuskausi

Koko kalenterivuosi

Sallitut kalastusmuodot

Verkot, katiskat, rysät, koukut, vieheuistelu, perhot, onki, pilkki.

Rajoitukset

Saaliskiintiö: ei saaliskiintiöitä
Rauhoitusalueet: Taimenella ja kuhalla istutusrahoitus kaksi viikkoa istutusten yhteydessä.

Osakaskunnan vesialueilla verkkojadan enimmäispituus saa olla korkeintaan 4 verkon mittainen ja tällöin verkon pituus saa olla korkeintaan 30.

Verkkokalastukselle on seuraava rajoitus: Valkeisessa verkon silmäkoko minimi 50 mm. ja 3 verkkoa/osakas. Verkkokalastus vain osakkaille. Lisäksi koska Valkeisen kalakantaa pidetään yllä pääosin istutuksin niin rajoitetaan vuorokaudessa saalistettavien kalojen määräksi korkeintaan 10 siikaa/osakas. Talvikalastus verkoilla on kielletty Valkeisessa. Yleiskalastusoikeus ei koske Valkeista. Pilkkimisestä vieraille 10 € päivämaksu Valkeisessa.

Mitat

Asetusten mukaiset

Kalastusluvat

Vuonna 2020 lupien myyjät ovat:

Pekka Harju, puh. 0400-345466

Aino Pesälä, Niskalantie 1

Pirkko Kokko, puh. 0400 685 100

Kari Tapojärvi puh. 040-1865460

Tarja Paukkeri puh. 040-7672198

Aimo Lehmikangas puh.0449899019

Neste-huoltamo Pudasjärvi.

Lupien hinnat 2020

Viehe yhdellä vavalla valtion kalastonhoitomaksun suorittaneille ja siitä lain perusteella vapautetuille ja katiska sallittuja ilman lupamaksua. Lisäksi osakaskunnan vesialueista Korpijoelle pitää aina lunastaa uistin- ja perholuvat jäljempänä esitetyillä hinnoilla samoin useammalla kuin yhdellä vavalla kalastavien.

Pyydysmerkit

  • Osakkaille verkkomerkit 3 €/kpl  enintään 20  merkkiä/osakas
  • Kesämökkiläinen (ei osakas); verkkomerkit 3 €/kpl  ja tällä hinnalla enintään  5  kpl merkkejä. Lisämerkit   5  €/kpl enintään  5 
  • Vieraat; vierasverkkolupa 3 €/kpl  enintään 5 kpl/vieraslupa

Muut luvat

  • Uistin- ja perholuvat ei osakkaille 5 €/vrk, 10 €/viikko, 20 €/kuukausi, 30 €/koko kalastuskausi.
  • Valkeisessa pilkkimisestä muille kuin osakkaille on 10 € päivämaksu.

Muita lupia kuin pyydysmerkkejä voi hankkia myös maksamalla asianomainen lupamaksu osakaskunnan tilille:

FI87 53600 4200 266 20

Tällöin viestiosaan maksunsaaja tulee kirjoittaa mistä luvasta on kyse ja muista luvista kuin koko kalastuskautta koskevasta ajankohta mitä lupa koskee.