Korentojärven kalaveden osakaskunta

Vesialueita yht. n. 1000 ha. Jokialueita ovat Iijoki n.30 km Ylikuresta lähelle Jongunhaaroja. Hirvasjoki, Korentojoki, Iiinattijoki. Järvialueita ovat Sotkajärvi Hirvasjärvi, Korentojärvi, Hakojärvi, Nikujärvi ja Valkeinen sekä lukuisa määrä pienempiä puroja ja lampia.

Osakaskunnan kalavesiltä löytyy kalastuspaikkoja niin järvikalastuksesta kuin jokikalastuksestakin kiinnostuneille kalastajille.  Korentojärven osakaskunnan alueen järviä ovat Korentojärvi, Sotkajärvi ja Jongunjärvi. Jokiosuuksia löytyy Iijoelta, Hirvasjoelta ja Iinattijoelta. Iijoen varrella sijaitsevan Kilkun laavun yhteydessä on tilaa teltta/asuntovaunumajoitukselle.

Luontainen kalasto

Taimen, harjus, muikku, hauki, ahven, made, lahna, säyne sekä muut särkikalat

Istutukset

Vuosittaisilla taimen- ja harjusistutuksilla tuetaan vesistön luontaista kalakantaa. Vesistön rapukantaa on hoidettu istutuksilla, ja tästä kesästä alkaen kanta on niin kehittynyt, että osakkaat voivat aloitta yleisen pyynnin ( katso lupamaksut ja ohj.)

Kalastuskausi

Läpi vuoden. Iijoen yhteislupa-alueella kalastus 1.6 -31.10.

Sallitut kalastusmuodot

Kaikki kalastusmuodot sallittuja. Perämoottorien käyttö sallittu.

Rajoitukset

Yhteislupa-alueella Kuressa Honkasenkosken ja Lapinkosken välissä n. 4 ha rauhoitusalue, joka on merkattuna maastoon.

Mitat

 • Harjuksen alamitta 35 cm
 • Taimenen alamitta 60 cm

Kalastusluvat

Korentojärven osakaskunnan kalastuslupa tarvitaan jokialueilla.

K-Kyläkauppa Vesa Ervasti, puh. 08-832 102
Sulo Simonen, puh 040-5734216
Neste Pudasjärvi, puh 08-822 522
Kari Laakkonen, Kurki 040-765 4164

Lupien hinnat

Osakkaat

Peruslupa: 8 €

 • Henkilökohtainen lupa
 • Osakkaan, osakkaan perheenjäsenten (Puoliso, lapset, vävyt, miniät) mökkiläisten ja kylällä
  asuvien lupa.
 • Oikeuttaa kalastamaan verkolla, vieheellä, Katiskalla, tuulastamalla, koukulla mademerralla ja
  rysällä.

Vieraslupa 12 €

 • Myydään muille kuin peruslupaan oikeutetuille.
 • Oikeuttaa kalastamaan verkolla, katiskalla, tuulastamalla, koukulla ja mademerralla.

Vieraskoukkupyyntilupa 10€/kausi

Matkailuyrittäjän kalastuslupa: 34 € / kausi

 • Oikeuttaa kalastamaan verkolla, vieheellä, katiskalla, tuulastamalla, koukulla ja
  mademerralla.

Viehekalastus

Alle 13-vuotiaille ilmaista.

3 tuntia: 5 €
Vuorokausi: 10 €
Viikko: 15 €
Kausi:  30 €
Kilpailulupa: 30 € / yhteisö

Vesilinnustus

Peruslupa: 6 €

 • Samat perusteet kuin kalastusluvassa
 • Vesilinnustuksen perusluvan ostaneella henkilöllä oikeus kahteen vieraaseen
 • Merkitään lupaan kenen vieras

Vieraslupa, 1 vrk:10 €
Vieraslupa, kausi: 20 €
Jakokunnan osakkaan vieraslupa: 10 €/kpl. 

 • Oikeus kahteen vieraslupaan, jotka voivat olla eri aikana eri henkilöillä. 
 • Lupaan merkintä ”Osakkaan vieraslupa”

Matkailuyrittäjän lupa (enint. 6 kpl): 10 €/vrk/hlö
Ulkopuolisen lupa:  60 €/kausi

 • Ei kenenkään vieraana

Ravustus

Osakaskunnan osakkailla ja perheenjäsenillä mahdollisuus ravustukseen. Luvat ja ohjeet sihteeriltä (puh. 0401566518).

Osakaskunnan tilinumero FI82 53600440040817

Pyydykset merkattava lain ja asetusten mukaan. Pyydyksessä oltava omistajan nimi.
Huom! Verkkomerkit eivät ole enää käytössä.
Luvanmyyntipalkkio 1 € / lupa

Palvelurakenteet

Laavuja Kuressa Lapinkoskella ja Kilkunkarissa sekä Jaaskamonkoskella.
Kota Sotkajärven Kivilahdella.
Varustus kaikilla polttopuut sekä Wc.
Veneenlaskupaikkoja Parkkilassa ja Jaaskamonkoskella sillankorvassa.

Lisätietoja

Pekka Pitkänen, puheenjohtaja. puh. 0400969979
Merja Herukka, sihteeri, puh. 0401566518