Korentojärven kalaveden osakaskunta

Vesialueita yht. n. 1000 ha. Jokialueita ovat Iijoki n.30 km Ylikuresta lähelle Jongunhaaroja. Hirvasjoki, Korentojoki, Iiinattijoki. Järvialueita ovat Sotkajärvi Hirvasjärvi, Korentojärvi, Hakojärvi, Nikujärvi ja Valkeinen sekä lukuisa määrä pienempiä puroja ja lampia.

Osakaskunnan kalavesiltä löytyy kalastuspaikkoja niin järvikalastuksesta kuin jokikalastuksestakin kiinnostuneille kalastajille.  Korentojärven osakaskunnan alueen järviä ovat Korentojärvi, Sotkajärvi ja Jongunjärvi. Jokiosuuksia löytyy Iijoelta, Hirvasjoelta ja Iinattijoelta. Iijoen varrella sijaitsevan Kilkun laavun yhteydessä on tilaa teltta/asuntovaunumajoitukselle. Jaaskamonkosken virkistyskalastusalueella pääsee kokemaan koskikalastuksen viehätysvoimaa.

Luontainen kalasto

Taimen, harjus, muikku, hauki,ahven,made,lahna, säyne sekä muut särkikalat

Istutukset

Vuosittaisilla taimen- ja harjusistutuksilla tuetaan vesistön luontaista kalakantaa. Jaaskamonkosken virkistyskalastusalueelle istutetaan vuosittai 300 - 400 kg 1-5 kg kirjolohta. Vesistön rapukantaa on hoidettu istutuksilla, ja tästä kesästä alkaen kanta on niin kehittynyt, että osakkaat voivat aloitta yleisen pyynnin ( katso lupamaksut ja ohj.)

Kalastuskausi

Läpi vuoden. Iijoen yhteislupa-alueella kalastus 1.6 -31.10.

Sallitut kalastusmuodot

Kaikki kalastusmuodot sallittuja. Perämoottorien käyttö sallittu.

Rajoitukset

Yhteislupa-alueella Kuressa Honkasenkosken ja Lapinkosken välissä n. 4 ha rauhoitusalue, joka on merkattuna maastoon.

Mitat

  • Harjuksen alamitta 35 cm
  • Taimenen alamitta 60 cm

Kalastusluvat

Korentojärven osakaskunnan kalastuslupa tarvitaan jokialueilla. Jaaskamon virkistyskalastusalueelle tarvitaan erilliset luvat.

K-Kyläkauppa Vesa Ervasti, puh. 08-832 102, 040-528 1906
Tulitauko, puh. 08-833 114, 040-502 3813
Sulo Simonen, puh. 08-833 117
Kauko Ervasti, puh. 0400-164 674
Neste Pudasjärvi, puh 08-822 522
Kesport Pudasjärvi, puh. 08-821 851
Kari Laakkonen, Kurki 040-765 4164
Seppo Parkkila, Rahtimiehentie 4, puh. 044 5822015

Lupien hinnat

Osakkaat

Peruslupa: 6 €
Pyydysmerkki: 2 €
Verkko yksi pyydysmerkki
Isorysä, kolme pyydysmerkkiä
Pikkurysä, kaksi pyydysmerkkiä
Jokinuotta kolme pyydysmerkkiä

Vieraat

Vieraspyydysmerkki: 10 € ensimmäinen merkki, 5 € seuraavat merkit
Vieraskoukkupyyntilupa: 10 €/kausi
Matkailuyrittäjän kalastuslupa: 34 € / kausi

Viehekalastus

Alle 13-vuotiaille ilmaista.

3 tuntia: 5 €
Vuorokausi: 10 €
Viikko: 15 €
Kausi:  30 €
Kilpailulupa: 30 € / yhteisö

Jaaskamon virkistyskalastusalue

Alle 18-vuotiaille jakokunnan osakkaalla tai alenevassa polvessa perilliselle ilmainen.

3 tuntia: 10 €
Vuorokausi: 15 €
Kausi 1: 50 € (sis. osanottomaksun kilpailuun)
Kausi 2 ( samaan perheeseen kuuluva): 30 € (sis. osanottomaksun kilpailuun)
Rannanomistajan kausilupa: 20 € (myynnissä vain K-Kyläkauppa Ervastilla)

Vesilinnustus

Peruslupa: 6 €
Vieraslupa, 1 vrk:10 €
Vieraslupa, kausi: 20 €
Jakokunnan osakkaan vieraslupa: 10 €/kpl. Oikeus kahteen vieraslupaan, jotka voivat olla eri aikana eri henkilöillä. Lupaan merkintä ”Osakkaan vieraslupa”
Matkailuyrittäjän lupa (enint. 6 kpl): 10 €/vrk/hlö
Ulkopuolisen lupa:  60 €/kausi
Ravustus: osakaskunnan osakkailla ja perheenjäsenillä mahdollisuus ravustukseen. Henkilökohtainen kausilupa 10 €. Luvat ja ohjeet sihteeriltä.

Palvelurakenteet

Laavuja Kuressa Lapinkoskella ja Kilkunkarissa sekä Jaaskamonkoskella.
Kota Sotkajärven Kivilahdella.
Varustus kaikilla polttopuut sekä Wc.
Veneenlaskupaikkoja Parkkilassa ja Jaaskamonkoskella sillankorvassa.

Lisätietoja

Kauko Ervasti, pj. puh. 0400 164674
Antti Kinnunen, varapj. puh.0400204498
Seppo Holmström, siht. puh. 044 3281049