Puhoskylän jakokunnan vedet

Puhoskylän jakokunnan vesialueiden pinta-ala on 956 ha ja palstojen lukumäärä 11 kpl. Jakokunnan
järviä ovat mm. osat Puhos-, Kosamon-, Hete-, Karsikko-, Iso- ja Pikkupesiön järvet sekä jokia Puhos-,
Väli-, Korvuan-, Karsikko- ja Pääjoet. Osakaskunta kuuluu Iijoen kalatalousalueeseen. Puhosjärvi on
hyvä muikkujärvi.

Luontainen kalasto

  • Ahven, hauki, lahna, made, muikku, siika, taimen ja särki.

Kalastuskausi

  • Koko kalenterivuosi

Sallitut kalastusmuodot

  • Verkot, katiskat, rysät, koukut, vieheuistelu, perhot, onki, pilkki

Rajoitukset

  • Ei saaliskiintiöitä

Kalastuslupien hinnat

Kalastuslupien myyntipaikat

  • Puhoskylän lähikauppa, Puhoksentie 4, puh. 0401326499
  • Ismo Pääaho, Puhosniementie 27, puh, 0400202645

Palvelurakenteet (laavut, tulipaikat, veneenlaskupaikat yms.)

  • Veneenlaskupaikat: Marjohietan ranta Pääahontien varressa
  • Ojalan ranta Lahdenperäntien varressa

  • Tulipaikka: Marjohietan rannassa laavu