Loukusan kalastuskunta

Osakaskunnan alue

Yhteinen vesialue nro 1 Loukusan kylässä Taivalkoskella. Osuus Pärjänjoen virkistyskalastusalueeseen.

Luontainen kalasto

Järvi- ja jokialueiden peruskalaston lisäksi muikku, siika ja harjus

Istutukset

Siika ja järviharjus

Kalastuskausi

Loukusanjärvessä kalenterivuosi, Pärjänjoessa viehekalastuskausi

Sallitut kalastusmuodot

Säännösten mukaiset, ei rajoituksia

Rajoitukset

Verkkoja 3 kpl/talous

Alamitat

Säännösten mukaiset

Kalastuslupien hinnat

Verkkolupa 5 €/kpl

Lupien myynti

Kalastuskunta ja Pärjänjoki: K.Pyttynen
Kalastuskunta: H.Loukusa

Lisätietoja

Veikko Valli, p. 0400 387 793